Thông tin chi tiết

 Vi kích thước thùng xe  Vi kích thước thùng xe 6,8m x 2,25m x 2,3m, chúng tôi nhn vn chuyn hàng hàng hóa vi giá cước ch T  22.000VND/1km.  


-  Xem thêm: GIÁ THUÊ XE TI

Cho thuê xe tải 7 tấn

 

 

 Cho thuê xe tải 7 tấn

Sản phẩm cùng loại